กรมวิชาการเกษตร
ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเกษตร,นักวิชาการเกษตร,นักวิทยาศาสตร์,นักวิชาการพัสดุ,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์)
ประกาศ กรมวิชาการเกษตร
 

  ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป  
 
 
   
  ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป  
 
 
   
  ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ  และสมรรถนะ    ครั้งที่ 1 และ มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ  และสมรรถนะ    ครั้งที่ 2  
 
 
   
  ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ  และสมรรถนะ    ครั้งที่ 1 (พนักงานราชการทั่วไป)  
 
 
   
  ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเกษตร,นักวิชาการเกษตร,นักวิทยาศาสตร์,นักวิชาการพัสดุ,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์)  
 
 
   

 
 
 
powered by