กรมวิชาการเกษตร

 

   กรมวิชาการเกษตร

 • ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ(ด้านเคมีและสิ่งแวดล้อม) และตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านปฐพีและวิทยาศาสตร์การเกษตร)
 • ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ(ด้านเคมีและสิ่งแวดล้อม) และตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านปฐพีและวิทยาศาสตร์การเกษตร) และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ


 •     กรมวิชาการเกษตร ขอเลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งฯ (ภาค ค.)
      จากวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 เป็นวันที่ 6 มีนาคม 2555


  คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมวิชาการเกษตร ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ(ด้านเคมีและสิ่งแวดล้อม) และตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านปฐพีและวิทยาศาสตร์การเกษตร)

   

  เพิ่มเติม

  • คำว่า "ทาง" ที่กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามประกาศรับสมัคร หมายถึง วิชาเอก หรือที่ กพ. รับรอง
  • หากต้องการตรวจสอบคุณวุฒิว่าสามารถสมัครสอบได้หรือไม่ ตรวจสอบได้ที่ http://www.ocsc.go.th
   โดยเข้าไปที่หนังสือเวียน ค้นหาหนังสือเวียนเลขที่ ว41 ปีที่ออก 2553